ប្រភេទទាំងអស់
EN

ស៊ុនសាតណេត

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ស៊ុនសាតណេត

ម្លប់
Mono និងកាសែត Sunshade Net ជាមួយ Eyelets សម្រាប់ Balcony និង Fence

Mono និងកាសែត Sunshade Net ជាមួយ Eyelets សម្រាប់ Balcony និង Fence


The edge of the net is directly sewn with eyelets by the warp knitting machine, which is convenient for customers to use

ការពិពណ៌នា

This product(sun shade net with eyelets) is mainly to show customers the eyelets on the edge of the net. Convenient for customers to confirm the required products.

សាកសួរ