ប្រភេទទាំងអស់
EN

ស្មៅត្រួតពិនិត្យម៉ាត់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ស្មៅត្រួតពិនិត្យម៉ាត់

ដី
ក្រចកដីផ្លាស្ទិចប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់របាំងស្មៅ

ក្រចកដីផ្លាស្ទិចប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់របាំងស្មៅ


Accessories. Designed to holding down Weed barrier and other ground cover.


Length: 4.5 inch, 6 inch, 8 inch...(Accept Customization)

ការពិពណ៌នា

1. Made of high-strength plastic, environmental-friendly, strong and durable.

2. Compared with galvanized steel, it will not rust and it is safer to use. Besides, In terms of use, it can not only be used for fixing weed barrier, but also for fixing non-woven fabrics, film, etc.

សាកសួរ